O jazyku a písme

Správne priraď !

Mgr. Lenka Lenková

Presuň k národom na ľavej strane, správne (vhodné) typy písiem z pravej strany!!!