Mgr. Lenka Lenková beruska.gif

V dielni remeselníka1

Správne priraď !

Priraď k remeslám správne pracovné materiály, ktoré sú pre ne charakteristické!
kováčstvo kovac.gif
tkáčstvo tkac.gif
sklárstvo sklar.gif
kovotepectvo kovoopravar.gif
stolárstvo stolar.gif
šperkárstvo prsten.gif
obuvníctvo sve4.gif
hrnčiarstvo hrnciar.gif