beruska.gif AUTOR: Mgr. Lenka Lenková

Opakovanie 1

(od minulosti školy až k lovcom a roľníkom)

narod_small.jpg

Pomaly a rozvážne vypracuj test! Po vypracovaní všetkých otázok, nahraj správne odpovede.