zs_globus.gif
AUTOR: Mgr. Lenka Truchanova
zs_sacurov_logo.png

Počítajme spolu historický čas

budik.gif

Pozorne si prečítaj text a odpovedaj na otázky!

smile1.gif

Slávne neslávny dokument

Uhorský kráľ Gejza bol veľmi nerozhodným a ľahko ovplyvniteľným panovníkom. Jeho šľachta sa rozhodla, že to využije. Presvedčili ho, aby vydal dokument, ktorým im daruje viacero výhod. Kráľ sa podvolil a dokument vydal v tom istom roku, ako začalo aj druhé tisícročie. Neslávny dokument veľmi oslabil moc panovníka. Jeho platnosť skončila až v roku 1848. V tomto roku ho kráľovná Mária zrušila a vydala nový, spravodlivý pre všetkých. Tento nový zákon kráľovnej Márie platil ešte ďalších 150 rokov.
(Pozn. -> príbeh je vymyslený. Nezakladá sa na skutočnosti.)
presypacie hodiny.png