OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

Interaktívne cvičenia

z dejepisu pre 6. ročník

PRAVEK:
Antropogenéza Kto je aký homo
O živote pravekých ľudí O dobách pravekých
Cudzie pojmy z praveku (flash karty) Od paleolitu po neolit (triedenie pojmov)
Domino hra z pravekých dôb Trocha doby pravekej - pexeso

    ***************************************************************

Základné pojmy z praveku (flash karty) Od paleolitu po latén (triedenie pojmov)
O najväčšom objave eneolitu Pravek a staroveké riečne civilizácie (3 cvičenia)
   

 


******************************************

STAROVEK:
Z čias starovekého sveta - pexeso Objavy civilizácií orientálneho sveta
Prešmyčky - vládcovia orientálnych ríši Staroveký svet v mapách
Orientálne civilizácie (tajnička + 8smerovka) Z dejín starovekej Mezopotámie (tajnička)

 ***************************************************************

ANTICKÝ STAROVEK:
Antické Grécko (2 cvičenia) Z dejín antického sveta - tajnička
Záhady a mytológia starovekého Grécka - skrytý obraz  (pptx) Učenci a umelci staroveku prešmyčky  (8 prešmyčiek)
Zachráňte Lysandra (únikovka) - z dejín antického Grécka  
Poskladaj starovekú listinu - zopakuj si dejiny starovekej Rímskej ríše (pptx) Legenda o založení Ríma
Boje mezi Kartágom a Rímom Rímske obyvateľstvo
Z dejín antického Ríma  

 


******************************************

STREDOVEK:
Tri stredoveké ríše  (2 cvičenia) Stredoveké ríše - tajnička
Záhadná stredoveká listina (puzzle, pptx)  
    

enlightened Zaujímavé www:

Video o pravekom umení

Webová stránka bola vytvorená pomocou on-line webgenerátora WebÄ˝ahko.sk