OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

 
 
Interaktívne cvičenia a testy
z dejepisu pre 8. ročník
 
 

Niektoré testy sú zozipované!!!
Po stiahnutí do svojho PC si ich musíte najskôr rozbaliť a následne ich spustíte kliknutím na uvedený HTM súbor .

SVETOVÉ DEJINY:

NA CESTE K MODERNÝM NÁRODOM:
          (Test začína súborom "EU na prahu zmien" )
        (Test začína súborom "VFR")
Napoleon Bonaparte Európa po páde vlády Napoleona
Osobnosti 19. storočia Vo víre revolúcií a nacionalizmu (tajnička)

   

  
 

NÁRODNÉ DEJINY:

MODERNÝ SLOVENSKÝ NÁROD:
Slovenské národné hnutie - test Slovenské národné hnutie - ukrytý obraz (pptx)
Slovenskí národovci Poznáš tvorbu osobností Slovenského národného hnutia (19. stor.)? - vyskúšaj sa
Slováci v Uhorsku - kartičky Moderný slovenský národ
   

 

  

Odkazy na zaujímavé webové stránky: