OdporúčameZaložiť web alebo e-shop
 
 
 
Tabuľka úspešnosti -
VYHODNOTENIE TESTOV
 
Percentuálna
úspešnosť
ZNÁMKA
100 - 90% 1
89 - 75% 2
74 - 50% 3
49 - 30% 4
29 - 0% 5


 

Cvičenia a testy z predmetov ZŠ

 

PREDMET Názov cvičenia
SLOVENSKÝ JAZYK Diktát 
ANGLICKÝ JAZYK Poznáš farby?
ANGLICKÝ JAZYK Poznáš zvieratká?
NEMECKÝ JAZYK Poznáš farby?
   
 
         ZÁBAVNÉ :)