OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

 
 
Interaktívne cvičenia a testy
z DEJEPISU pre 7. ročník
 
 

NÁRODNÉ DEJINY - STAROVEK A STREDOVEK:

SLOVANIA:
    Sťahovanie národov a príchod Slovanov
 Delenie Slovanov

 

SVETOVÉ DEJINY - NOVOVEK:

 

ZAČIATOK NOVOVEKU:
 Z dejín novoveku (tajnička)  
   
   

ZÁMORSKÉ OBJAVNÉ PLAVBY:

Všetko o tejto téme nájdete na webovej stránke -

www.zamorske-objavy.wbl.sk.


REFORMÁCIA A REKATOLIZÁCIA:

 

NÁRODNÉ DEJINY - NOVOVEK:

VÝZNAMNÉ MEDZNÍKY A OSOBNOSTI:

 


Testy z DEJEPISU pre 7. ročník (staré) - pred reformou!!!    Vyskúšaj sa!
  
 

 

 

Zaujímavé www: