OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

POZNÁMKY z dejepisu pre 7. ročník

  Sťahovanie národov

Príchod Slovanov

Samova ríša

**********************************************************

 

Nitrianske kniežatstvo a Pribina

  Mojmír I. a Rastislav (vznik Veľkej Moravy)

  Rastislav a misia solúnskych bratov

  Vláda Svätopluka

  Kultúrny prínos Veľkej Moravy

 

**********************************************************

 Starí Maďari na našom území

  Vznik Uhorského kráľovstva a vláda Štefana I.

Nitrianske údelné vojvodstvo

Hradiská a hrady (nepovinné)

  Vláda Ondreja II. a tatársky vpád

Uhorsko za vlády arpádovcov (nepovinné)

  Zápas o uhorský trón

Anjouovci na uhorskom tróne

  Žigmund Luxemburský

  Matej Korvín

*************************************************************************************************

Kríza stredoveku

Začiatok novoveku - renesancia & humanizmus

Novoveké osobnosti - DaVinci, Kopernik, Gutenberg

 

**********************************************************

Začiatok objavných plavieb, prví objavitelia, príčiny a predpoklady plavieb

Objav Mysu dobrej nádeje, znovuobjavenie Ameriky, objav námornej cesty do Indie

Prvá plavba okolo sveta

Dobyvatelia a dôsledky objavných plavieb

  Hospodárske zmeny na začiatku novoveku

**********************************************************

 

Reformácia

Martin Luther

Šírenie reformácie

Rekatolizácia (protireformácia)

 Katolícka reforma - rekatolizácia - protireformácia

 RANÝ NOVOVEK - 17. storočie -> hospodárstvo a politika

*************************************************************************************************

  Slovensko v ohrození Turkov

  Turci na Slovensku

  Bratislava - hlavé a korunovačné mesto

  

Webová stránka bola vytvorená pomocou on-line webgenerátora WebÄ˝ahko.sk