OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

 POZNÁMKY z dejepisu pre 9. ročník

***************************************************************

PRVÁ SVETOVÁ VOJNA 

  Udalosti pred 1. svetovou vojnou

 Svet vo víre 1. svetovej vojny

  NAJVÄČŠIE BITKY PRVEJ SVETOVEJ VOJNY 

 Svetová vojna a Slováci

 Slovenský a český zahraničný odboj

 Milan Rastislav Štefánik

 Tomáš G. Masaryk

 Ako sa rodil mier - mierová konferencia v Paríži

 

***************************************************************

MEDZIVOJNOVÁ EURÓPA

 Svet po 1. svetovej vojne - versaillský systém

  Nástup komunizmu

   Nástup fašizmu

  Nástup nacizmu

  Život v medzivojnovej Európe

***************************************************************

MEDZIVOJNOVÁ ČSR

  Vznik 1. ČSR

  Vznik 1.ČSR a politický systém krajiny

  Politický systém v 1. ČSR

  Slovensko v 1. ČSR

  1. ČSR (Slovensko) v čase hospodárskych kríz

  Mníchovský diktát - mračná nad ČSR

  Viedenská arbitráž - rozbitie 1. Č-SR

***************************************************************

DRUHÁ SVETOVÁ VOJNA

 Európa - obeť diktátorov

 Život v okupovanej Európe

 Veľmoci proti Hitlerovi

 Porážka Nemecka a jeho spojencov

***************************************************************

VOJNOVÝ SLOVENSKÝ ŠTÁT

  Vznik Slovenského štátu

  Nový štát na mape Európy

  Život v Slovenskom štáte

  Aký bol Slovenský štát? Protižidovská politika

  Slovenské národné povstanie

***************************************************************

SVET PO DRUHEJ SVETOVEJ VOJNE

 Rozdelenie sveta (EU) po druhej svetovej vojne

 Na západ od "železnej opony"

 Na východ od "železnej opony"

 Koniec kolonializmu - dekolonizácia sveta

 Rovnováha strachu

 Koniec nehybnosti

 Výslnia a tiene civilizácie

***************************************************************

OBNOVENÁ ČSR - po 2. svetovej vojne

  Návrat SVK do obnovenej ČSR

  Pod Stalinovým tieňom

  Sovietizácia ČSR

  Dve tváre komunistickej totality

  Neúspešný pokus o reformu

  Umŕtvená spoločnosť

  Slovenská kultúra v podmienkach totality

 

Webová stránka bola vytvorená pomocou on-line webgenerátora WebÄ˝ahko.sk