OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

POZNÁMKY z dejepisu pre 8. ročník

OSVIETENSTVO

VEĽKÁ FRANCÚZSKA REVOLÚCIA 1

VEĽKÁ FRANCÚZSKA REVOLÚCIA 2

***************************************************************************

FRANCÚZSKE CISÁRSTVO

VLÁDA NAPOLEONA BONAPARTE

 Po páde Napoleona - VIEDENSKÝ KONGRES

***************************************************************************

 CÁRSKE RUSKO

 NACIONALIZMUS

ZJEDNOTENIE TALIANSKA

ZJEDNOTENIE NEMECKA

***************************************************************************

AMERICKÁ VOJNA ZA NEZÁVISLOSŤ

***************************************************************************

MODERNIZÁCIA - VEDA A TECHNIKA

 MODERNÁ DOBA - KULTÚRA A UMENIE

 

**********************************************************

 OSVIETENÁ PANOVNÍČKA - MÁRIA TERÉZIA

 REFORMÁTOR NA TRÓNE - JOZEF II.

 

***************************************************************************

SLOVENSKÉ NÁRODNÉ HNUTIE - všeobecne

SLOVENSKÉ NÁRODNÉ HNUTIE - 1. fáza

SLOVENSKÉ NÁRODNÉ HNUTIE - 2. fáza

SLOVENSKÉ NÁRODNÉ HNUTIE - 3. fáza

 ĽUDOVÍT ŠTÚR

REVOLUČNÝ ROK 1848/49 V NAŠICH DEJINÁCH

MEMORANDUM NÁRODA SLOVENSKÉHO

VZNIK RAKÚSKO-UHORSKA

AKTIVITY SLOVÁKOV V UHORSKU NA SVOJU OBRANU

VYSŤAHOVALECTVO V NAŠICH DEJINÁCH

 

**********************************************************